top of page

Looking at the Sun

Neta Moses

נטע מוזס

Meital Manor

אוצרת:

מיטל מנור

|

2022

לנה גומון

צילום:

על בית בתוך בית בתוך בית
נטע מוזס מציגה מיצב וידאו רב ערוצי המוקרן על קירות בית בובות שנבנה על ידי אביה בילדותה. בית הבובות משמש בעבור מוזס מצע באמצעותו היא ממשיכה את העיסוק במתח שבין הווירטואלי לממשי, חוקרת תהליכי ייצור, הפצה והקרנה של דימויים דיגיטליים לצד העלאת שאלות על תפקידו של בית על משמעויותיו הקונקרטיות והסימבוליות.
מוזס משתמשת בחומרים מעולמות תוכן שונים, ברובם מארכיון של חומרים מצולמים אותם אספה לאורך השנים, אותם היא מערבבת עם דימויים שמצאה במהלך שיטוטים באינטרנט, צילומים של מקומות בהם שהתה ברחבי העולם, לוח ניאון התלוי בביתה, חומרים מקלטות ביתיות, צילומי חלונות, ציפורים, מדרגות, צל האמנית ועוד.
הוידאו ששוטף את קירות בית הבובות מתפקד כלא מודע של בית, חושף את הקטבים והמתחים המתקיימים בתוך החלל הביתי – קרבה ומרחק, חום וקור, הכלה וקבלה אל מול דחייה וחוסר קבלה, אהבה גדולה, אשמה וכאב.
שם התערוכה, "Looking at the Sun", שואב מניסיון זה של האמנית להביט פנימה אל תוך הכאב והמורכבות של בית, ומשול בעיניה למבט אל עבר השמש – ניתן להביט לרגע קצר אך אז צריך להסיט את המבט או לעצום את העיניים. המצלמה היא המאפשרת למוזס להישיר מבט ארוך דרכה ולהתבונן על השמש לזמן ממושך.
בתוך בית הבובות נמצא מודל מוקטן של בית הבובות המתפקד כבית בתוך בית. מוזס משתמשת בארכיטקטורה של בית הבובות, ומקבילה בינו לבין הבית בו ממוקמת העבודה, בית ליטבינובסקי, כך ויוצרת בית בתוך בית בתוך בית.