top of page

מציאות באספמיה

תערוכה קבוצתית

Meital Manor

אוצרת:

נטלי פסלב שטרן

|

2020

דניאל רחמים

צילום:

נסרין אבו בכר, מוריה אדר פלקסין, אילת דורה ספיריה, אמירה קאסם זיאן, טל מיכאליס, יעל סרלין, שולמית עציון, אמירה פודי, תמר צדוק, למיס שחות
התכנית ‘מנהיגות נשים בתרבות’ פעלה בשנים 2018-2019 בערים חיפה לוד וירושלים, והפגישה לסדרת מפגשים חודשית אמניות דתיות יהודיות, נוצריות, מוסלמיות ודרוזיות. המפגשים עסקו בפרקטיקה האמנותית של כל אחת מהאמניות, לצד הקניית ידע, כלים ופיתוח המיומנויות האישיות של כל אחת מהמשתתפות על ידי נשות מקצוע משדה הכלכלה והמנהיגות האזרחית.

הנושאים בתערוכה נוגעים במתחים וקונפליקטים בתוך מרקמי החיים של האמניות אשר לקחו חלק בתכנית זו:

עיסוק בנראות חיצונית-פנימית, קריאה לשוויון דתי ועדתי, מחאה כנגד אלימות כלפי נשים והעלאת שאלות על ייצוגים נשיים.

היצירות מעלות שאלות על הכוחות השונים של החברה המופעלים כלפי נשים, ובמיוחד כלפי נשים בחברות מסורתיות. הן מייצרות ביטוי אמיץ וסובלימטיבי שאינו חושש מסתירות וקונפליקטים פנימיים או חיצוניים.

בפתיחת התערוכה יושק קטלוג המספר את התהליך המיוחד שעברו האמניות בתכנית.

פרויקט מנהיגות נשים בתרבות שם לו למטרה את התמקצעותן של אמניות מרקע דתי בתחום האמנות החזותית והצמחתן כמנהיגות משפיעות ומובילות בתחום התרבות בקהילות השונות.

הפרויקט החל להתגבש לפני מספר שנים ע”י ציפי מזרחי מייסדת ״סטודיו משלך״ ויעלה חזות, אוצרת לשעבר של גלריה בית הגפן, וראש תחום תרבות במועצה הבריטית לשעבר, כיום חוקרת ומרצה בניהול תרבות. שתיהן בוגרות תכנית החילופין היוקרתית של שגרירות ארה״ב למנהיגים חברתיים.

הפרויקט יצא לפועל בזכות זכייתן במימון קרן הבוגרים של שגרירות ארה״ב ותרומתן ושותפותן הנדיבה של עיריית לוד, מועצת הפיס לתרבות ואמנות, מט”י ירושלים, קרן ירושלים, קרן נתן, קרן פרס בראשית’ ומתן משקיעים בקהילה.