top of page

מי כסף ואדמת כוכבים

Sofie Berzon Mackie

סופי ברזון מקאי

Meital Manor

אוצרת:

מיטל מנור

|

2024

לנה גומון

צילום:

נקודת המוצא של התערוכה "מי כסף ואדמת כוכבים" היא ביתה של האמנית סופי ברזון מקאי שבקיבוץ בארי. במשך שלוש שנים תיעדה האמנית את סלון ביתה – העניקה פרשנות חדשה למוכר וליומיומי, צילמה את המעגל הקרוב אליה, את ילדיה, את עצמה וחיות אלגוריות על ספת קטיפה שמאחוריה חלון גדול.
ברזון מקאי מזמינה אותנו לבקר בסלון ביתה. הוא כבר לא קיים. היא בונה אותו מחדש בחלל הגלריה, מטשטשת במכוון את הגבולות בין הבית שעזבה לבין הבית שבו היא מציגה. בהיעדר מלל העבודות הן חומרי הגלם לבניית הסיפור הפרשני. אלה צילומים עדינים שהמציאות פלשה אליהם בפתאומיות בשבעה באוקטובר, הפקיעה אותם וטענה בהם משמעויות חדשות, וכעת הם נעים בין האישי לקולקטיבי, בין המקום הקונקרטי לסמלי, נוגעים בשאלות של זמן ומקום, של מה שהיה ואינו עוד.
הבית, הזהות והאימהות הם חלק בלתי נפרד מן החומרים שבהם עוסקת ברזון מקאי לאורך השנים. העלייה לארץ מלונדון בגיל 7, אובדן האם כחודשיים לאחר שהגיעה לישראל, ההתבגרות בקיבוץ בארי, כל אלה יוצרים את האלכימיה הייחודית שמאפיינת את עבודותיה. ביתה בלונדון מבזיק לצד ביתה בבארי. את שניהם נאלצה לעזוב. בתערוכה, בביתו לשעבר של האמן פנחס ליטבינובסקי, הם מתלכדים לאחד – בית שננטש וכעת מכיל בתוכו בתים נוספים שאינם קיימים. בית בתוך בית בתוך בית.