top of page

כיסופים

Reut Yeshayahu

רעות ישעיהו

Meital Manor

אוצרת:

ליטל מרקוס מורין

|

2023

נגה גרינברג

צילום:

קיבוץ כיסופים היה חלק בלתי נפרד מנוף ילדותה של האמנית רעות ישעיהו, שסביה רות ויהודה פז גינגולד, היו בין מקימיו. הקיבוץ ובית המשפחה בפרט, הינם מוטיבים חוזרים בעבודותיה של ישעיהו לאורך השנים, בין אם בדימויים המצויירים מתוך זיכרון או הפשטה של רגעים מההיסטוריה הפרטית של המשפחה. העבודות המוצגות בתערוכה מכילות שברי זיכרון מהקיבוץ, אותם לכדה וציירה במשך השנים.

בשבעה באוקטובר, הגיעו עשרות מחבלים לקיבוץ כיסופים בעוטף עזה, עברו מבית לבית, חטפו וטבחו בבני המשפחות בביתם והותירו הרס וחורבן. קהילת הקיבוץ התעוררה אל חלום בלהות. בתי הקיבוץ נשרפו, אהובים.ות נחטפו, והניצולים והניצולות פונו למקלט זמני.
חברי וחברות הקיבוץ בעבר ובהווה, וכל מי שנפשו ונפשה קשורה במקום, החליטו אל מול הרוע המוחלט, לא לוותר ולשאוף לבנייה מחדש.