top of page

התכתבויות

Moran Kliger

מורן קליגר

Meital Manor

אוצרת:

מיטל מנור

|

2023

דניאל חנוך

צילום:

נקודת המוצא של התערוכה "התכתבות" נעוצה בעבודה שיצרה האמנית בשנת 2007 בעת שסיימה את לימודי ההמשך במדרשה. קליגר חוזרת אל עבודה שבמקור הורכבה מהדפס גדול ממדים של 7 מטרים ונסובה סביב מספר סיפורים מקבילים של משפחתה ובוחנת אותה מחדש ובאמצעות תהליך של פירוק ובנייה מחדש, קליגר בוראת עבודה חדשה באמצעות 19 פרגמנטים. סביב פרגמנטים אלה, המתארים רגעים הקשורים למשפחתה, קליגר רוקמת מחדש את סיפור המסע ביוגרפי ודיאלוג פיקטיבי בינה לבין סבתה שנפטר כשאימה של קליגר הייתה בת 17, שנים רבות לפני שנולדה, כך שהן מעולם לא נפגשו.

בעבודות נראה נוף דמיוני, מעט סוריאליסטי, המציג טבע בראשיתי, אוטופי, המחבר בין מקומות אורבניים כמו תל־אביב של פעם לבין טבע פנטסטי, מעין שום מקום וכל מקום, ושתי דמויות נשיות – נכדה וסבתא. קליגר בונה את הסיפור, מתחקה אחר השינויים לאורך הזמן שחלף, בארעיות קיומם של החיים – במחזוריות, מעגל החיים והמוות שבטבע, ומוסיפה סיפורים חדשים. מורן קליגר (נ. 1981) היא בוגרת תואר ראשון באמנות חזותית משנקר בהצטיינות ותואר שני מהמדרשה. עבודותיה מתבססות על רישום פיגורטיבי. היא עובדת בטכניקות הדפס, רישום דיגיטלי וחופשי, חריטה על נייר צבוע ועוד.

הקו גרפי הוא בסיס עקרוני ביצירתה, קו המשדר אדישות או נייטרליות, אשר באמצעותו היא אורגת רגעים אפלים בסיפורים "תמימים" הקשורים למשפחה, לבית ולנוף. בפעולת רישום ידנית, דקדקנית אשר מנכיחה עולם תוכן ייצרי וחבוי. תהליך היצירה בעבודותיה מתבסס על עיסוק בהיברידיות, ניסיון לפרק את המציאות ולבנות סביבת מציאות חדשה, בין הריאליסטי לסוריאליסטי, כך שנוצר מפגש עם מושגים ויזואליים מוכרים שמופקעים ממקומם ומייצרים פרשנות חדשה.