top of page

בד בבד

תערוכה קבוצתית

Meital Manor

אוצרת:

מיטל מנור

|

2022

לנה גומון

צילום:

אמנים.יות: גילי אבישר, תמר ברניצקי, אדוה דרורי, אורלי הומל, דאנה טנהאוזר וג’סיקה סגל (ניו יורק)
התערוכה “בד בבד” מציגה עבודות חדשות של שישה אמנים.יום מתחומים שונים שהשתתפו בתכנית שהות אמן “סטודיו משלך.” העבודות נוצרו בחודשים האחרונים, בשיתוף “אִמרה – המתפרה הירושלמית,” מיזם חברתי ייחודי שמכשיר ומעסיק נערות בתחומי התדמיתנות והאופנה, ועוסק ב”מִחדוש” טקסטיל מתוך מודעות לנזק האקולוגי הנגרם על ידי תעשיית האופנה.
מרבית האמנים.יות המציגים.ות בתערוכה לא עוסקים בטקסטיל כחלק מן הפרקטיקה האמנותית שלהם.ן, אך הליווי המקצועי של “אִמרה” אפשר חשיפה והתנסות במנעד רחב של טכניקות עבודה בטקסטיל המהוות כעת חוט מקשר בין מקבץ העבודות המוצגות המורכבת מעבודות מיצב, וידאו, צילום, פיסול והדפס. העבודה המשותפת והדיאלוג עם “אִמרה” השפיעו גם על הנושאים בהם בחרו האמניות לעסוק דרך העבודות עצמן, המציפות שאלות הנוגעות לייצוגים של בית, כסוּת, קיימוּת וזיכרון.
תכנית שהות האמן התאפשרה בסיוע מפעל הפיס ושגרירות ארצות הברית.