top of page

אוטונומיות

תערוכה קבוצתית

Meital Manor

אוצרת:

מיטל מנור

|

2021

טל ניסים

צילום:

אמניות: נגה גרינברג, צאלה גרינברג, רעיה ברוקנטל, קרן ענבי, תמר רודד שבתאי
התערוכה עוסקת במקומות שאותם אנו יוצרים בעבור עצמנו; באזורים שאותם ניתן להגדיר כאזורים זמניים של אוטונומיה. "אוטונומיות" אלה יכולות להיות מקומות פיזיים, אך הן יכולות גם לשמש מרחבי תודעה פנימיים או מרחבי בידוד מפני רעשי העולם שבחוץ.
התקופה שהחלה במרס 2020 התאפיינה בתחילתה בסגרים, בהגבלות תנועה, בבידודים ובתחושות חרדה. המרחב הביתי הוצף והפך ממרחב אישי למרחב המשמש לעבודה וללמידה, ויצר בתוך כך מציאות חדשה. גם עתה, כשלכאורה התחלנו לחזור לשגרה, עדיין מורגשת ברבים תחושה זו של הצפה. כתוצאה מחוסר היכולת לתפוס את ההווה ולתכנן את העתיד, אנו נדרשים לסתגלנות, לפיתוח של מנגנוני התמודדות, לשבירת הרגלים ולתנועה מתמדת בהווה מתמשך.
התערוכה "אוטונומיות" בוחנת דרכי התמודדות שונות למציאות בתהליך התהוות. היא עוסקת בחיפוש אחר מרווח נשימה, אחר מקום של שקט פנימי בתוך רעש בלתי פוסק. רבות מן העבודות בתערוכה עוסקות בכמיהה לטבע, בין אם באמצעות יצירה של טבע מדומיין, טבע כמקור השראה או ליקוט מן הטבע, זאת לצד עיסוק בנשימה ותפילה.